Từ khoá :

Authenticate JWT với Vuejs và Laravel Hướng dẫn Authenticate JWT với Vuejs và Laravel, login vuejs, jwt