Từ khoá :

Laravel cơ bản đến nâng cao phần 10 : Validation Laravel cơ bản đến nâng cao phần 10 : Validation