Từ khoá :

Những cú pháp hay ho khi bạn làm việc với Php Những cú pháp hay ho khi bạn làm việc với Php, cú pháp ngắn gọn của php